Välkommen till Targahallen!
Tervetuloa Targahalleniin!

En modern och mångfunktionell ishall i Malax.
Moderni ja monitoiminen jäähalli Maalahdessa.

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay