ALLMÄNNA SPELREGLER FÖR TARGAHALLEN

 OMKLÄDNINGSRUM

 • Tillträde till omklädningsrummet fås 30 min. innan turen börjar och slutar 30 min. efter turens slut. Nyckeln finns i dörren vid ankomst och skall lämnas i dörren när man lämnar omklädningsrummet. Användaren ansvarar för att omklädningsrummet hålls snyggt.
 • Var och en ansvarar själv för de föremål som lämnats i omklädningsrummen.
 • Omklädningsrummen är till för alla, inga ombyten sker på läktaren eller i båsen. GÄLLER ÄVEN TRÄNARE. 

 ISTURER

 • Isturen börjar vid behov med isskötsel och slutar i enlighet med reserveringen, d.v.s. har ni tid 18-19 börjar isskötseln kl 18.00.
 • Till avbytarbåset får man gå först då den egna isturen börjar.
 • Laget bör samla in puckarna i tid innan isturen slutar och flytta målen för isskötseln.
 • Luckorna till avbytar- och funktionärsbåsen hålls stängda under den tid isskötseln pågår.
 • Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att beträda isen, då ismaskinen är på isen. Användarna får beträda isen först då serviceportarna har stängts efter isskötseln.  Endast flyttning av målen är tillåtet. Ifall denna säkerhetsregel inte följs, måste isskötseln avbrytas. 

REDSKAP

 • Hårda puckar (bl.a. ryska) är inte tillåtna i hallen, eftersom de kan skada skyddsglasen runt rinken.
 • Vässning av skridskor och skötsel av klubbor är tillåtet endast i för detta reserverade utrymmen.

ANNAT ATT BEAKTA

 • Rökning och användning av snus är förbjudet i hallens alla utrymmen!
 • Barn får röra sig i hallen endast under övervakning av föräldrar eller ansvarsperson och var och en rör sig i hallen på eget ansvar.
 • Allt spel och all träning i ishallen görs i rinken, det är förbjudet att använda klubba/puck/boll och övriga spelredskap utanför rinken, gäller även omklädningsrumsbyggnaden. 

 

PELISÄÄNNÖT

PUKUHUONE

 • Pääsy pukuhuoneeseen avaimen saadaan 30 min. ennen vuoron alkua ja avain palautetaan vastaanottoon 30 min. vuoron päättymisen jälkeen. Avain löytyy ovesta ja sen jätetään oveen vuoron jälkeen Käyttäjä vastaa pukuhuoneen siisteydestä.
 • Jokainen vastaa itse pukuhuoneisiin jättämistään arvoesineistä.
 • Pukuhuoneet on tarkoitettu kaikkille, tämä koske myös valmentajat. 

JÄÄVUORO

 • Jäävuoro alkaa tarvittaessa jäänhoidolla ja päättyy varauksen mukaisesti. Jos teillä on vuoro 18-19 niin jäähoito alkaa 18.00.
  Vaihtoaitioon saa mennä vasta oman vuoron alkaessa.
 • Joukkueen tulee kerätä kiekot ajoissa ennen jäävuoron päättymistä ja siirtää maalit jäähoitoa varten.
 • Vaihto- ja toimitsija-aitioiden luukut pidetään kiinni jäänhoidon aikana.
 • Jäälle meno on EHDOTTOMASTI KIELLETTY silloin, kun jääkone on jäällä. Käyttäjät saavat mennä jäälle vasta kun huoltoportit on suljettu jäänhoidon jälkeen. Ainoastaan maalin siirto on sallittu. Mikäli tätä turvallisuusohjetta ei noudateta, joudutaan jäänhoito keskeyttämään.

VÄLINEET

 • Kovien kiekkojen (mm. venäläiset) käyttö hallissa ei ole sallittua kaukalon lasien rikkoontumisvaaran vuoksi.
 • Luistimet teroitetaan ja mailat huolletaan teroitus- ja mailahuoltotiloissa.

MUUTA HUOMIOITAVAA

 • Siisteys lisää viihtyvyyttä, joten siivoathan jälkesi ja vie roskat roskikseen!
 • Tupakointi ja nuuskan käyttö kaikissa hallin tiloissa on kiellettyä.
 • Lapset liikkuvat hallissa vain vanhempien tai vastuuhenkilön valvonnassa ja liikkuminen hallissa tapahtuu aina jokaisen omalla vastuulla
 • Hits: 11319