Om Malax Ishall Ab

Historik för företaget Malax Ishall Ab

Företaget grundades den 8 maj 2013. Första bolagsstyrelsen bestod av: Mikael Antell, Roger Herrgård, Johan Berts, Bjarne Sundbäck, Stefan Orre, Sami Salonsaari, Jens Dahlgren, Christer Storfors och Andre’ Smulter.

Den 29 januari 2014 på bolagsstämman tillsattes en ny styrelse bestående av Stefan Väglund, ordförande, Christer Storfors, sekreterare, Mika Hemming, Janne Söderback, Jens Dahlgren, Stig Damsten. Stefan Orre tillsattes som kassör utanför styrelsen.

En lyckad aktieemission inbringade 119300 euro. Aktierna köptes till största delen av privatpersoner men också en del företag köpte. Projektet blev också beviljat statsstöd på 310 000 euro.

Totalkostnaden för projektet beräknades bli 964 000 euro moms 0%. Budgeten höll tack vare en mycket stor talkoinsats från Malaxborna och juniorföräldrar från andra kommuner.

Den 1 november togs de första skridskoskären i hallen och den 27 november hölls officiell invigning.

Företaget Botnia Marin gick in som huvudsponsor och köpte namnet på hallen. Hallens officiella namn är därför Targahallen.

Stefan Väglund, ordförande

  • Hits: 8070